Ga naar de inhoud

Vierde Nederlandse ziekenhuis dat dit jaar Sensium gaat gebruiken

News - 18 november 2021

Elkerliek is het vierde Nederlandse ziekenhuis dat dit jaar Sensium gaat gebruiken

Het Elkerliek ziekenhuis is het vierde Nederlandse ziekenhuis dit jaar dat vertrouwen stelt in het Sensium systeem. Het ziekenhuis is een pilot gestart met continue monitoring en gebruikt Sensium om eerder in te grijpen en IC-opnames te voorkomen.

Continue monitoring brengt achteruitgang patiënten vroegtijdig in beeld

Patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, worden regelmatig gecontroleerd. Hoe is het met de bloeddruk, de ademhaling, zuurstofgehalte, de temperatuur en de hartslag? Minimaal drie keer per dag worden deze gegevens gecheckt. Maar wat nou als er problemen optreden net ná zo’n controle? In het Elkerliek ziekenhuis loopt de komende tijd een pilot met twee technologische hulpmiddelen die de vitale functies van patiënten continu in de gaten houden: de slimme pleister en telemetrie.

“Je wilt weten of een opgenomen patiënt niet zieker aan het worden is”, zegt intensivist Crétien Jacobs. “Het liefst wil je dus continu weten hoe het met iemand gaat. Zeker bijvoorbeeld in de nacht. De laatste meting vindt rond tien uur ’s avonds plaats, de eerste om acht uur ’s ochtends. Daar zit tien uur tussen dat je geen informatie hebt, tenzij je de patiënt wakker maakt.”

Slimme pleister

Nieuwe technologische hulpmiddelen, waarmee het Elkerliek nu een pilot gaat doen, bieden de mogelijkheid om een patiënt continu te monitoren. Een van die middelen is de slimme pleister. Dat is een comfortabel, klein blokje dat bij de patiënt op de borst wordt geplakt. De pleister meet iedere twee minuten de hartslag, temperatuur en de ademfrequentie. Komen die waarden gedurende vijftien minuten buiten een bepaalde marge, dan krijgt de verpleegkundige een signaal op de telefoon, zodat ze bij deze patiënt kan gaan kijken. En dat 24 uur per dag.

Telemetrie

Een ander apparaat dat continu meet is telemetrie. Een aantal elektroden is daarbij via draadjes verbonden met een zendertje dat de patiënt bij zich draagt. Deze elektroden meten de hartslag, ademfrequentie en het zuurstofgehalte in het bloed. Ook hier krijgt de verpleegkundige een signaal als de waarden te hoog of te laag worden. Het voortdurend kunnen meten van het zuurstofgehalte in het bloed is bijvoorbeeld bij patiënten met COVID-19 van groot belang. De ervaring van de afgelopen periode leerde dat het zuurstofgehalte in het bloed van COVID-19 patiënten soms erg snel daalde. Deze patiënten moet je dus extra goed in de gaten houden.

Meer rust

Met beide nieuwe technologieën worden vanaf najaar 2021 pilots gedaan. Crétien Jacobs: “Belangrijkste doel van beide technologische hulpmiddelen is dat eventuele achteruitgang van een patiënt sneller gesignaleerd wordt, zodat we sneller kunnen ingrijpen. Daarmee kan bijvoorbeeld opname op de intensive care voorkomen worden.” Gedurende de looptijd van de pilot kijkt het Elkerliek welke vorm van monitoring het beste bij een specifieke patiëntengroep kan worden ingezet.

Meer rust en vertrouwen

De komende zes maanden worden de slimme pleister en telemetrie op een aantal verpleegafdelingen van het Elkerliek ingezet. Naast het effect op de zorg wordt door de TU/e de tevredenheid met de nieuwe werkwijze bij zowel patiënten als medewerkers gemeten. Verpleegkundigen zijn op voorhand positief over de nieuwe mogelijkheden. Een van hen is Marjolein van Rooij: “Zeker ’s nachts geeft het meer rust en vertrouwen. Ook voor de patiënt zelf. Je gaat toch makkelijker slapen als je weet dat de vitale functies continu in de gaten worden gehouden. Ik ben dan ook benieuwd wat de resultaten van de pilot zijn.”

Toekomst

Op meerdere plaatsen in het land worden op dit moment pilots uitgevoerd met het plaatsen van bijvoorbeeld slimme pleisters bij mensen thuis. Hierbij worden de vitale waarden van patiënten in het ziekenhuis, op afstand dus, gemonitord. Patiënten kunnen op die manier mogelijk eerder ontslagen worden en in de eigen omgeving verder herstellen. Het Elkerliek ziekenhuis ziet in de toekomst zeker mogelijkheden om hier ook in de regio Helmond-De Peel mee te werken. Vooruitlopend op die ontwikkeling wil het ziekenhuis eerst zelf ervaring opdoen met deze vorm van continue monitoring.

News -

TSC Connected Care lanceert nieuwe website en e-mailadressen

  Deze belangrijke update weerspiegelt de uitbreiding van onze organisatie na de overname van Care XS vorig jaar. Met deze ontwikkeling zijn we beter uitgerust om turn-key oplossingen te bieden…

Bekijk artikel
News -

Sensium appears in Dutch national newspaper Algemeen Dagblad.

“Smart patches are a solution for pressure on healthcare: sleeping at home and still an earlier intervention”, reads the headline in the Dutch national newspaper Algemeen Dagblad. The article describes…

Bekijk artikel
News -

TSC Connected Care kondigt vandaag de overname aan van alle activa van de Connected Health Group

Oxford UK, 25 april 2023, TSC Connected Care, een innovatief bedrijf in digitale gezondheidsoplossingen en eigenaar van het Sensium remote patient monitoring platform, kondigt vandaag de overname aan van alle…

Bekijk artikel