Ga naar de inhoud

Voordelen

Sensium® in cijfers

reductie LoS 3

nettobesparing per gepatchte patiënt3

reductie in IC-opnames3

Sensium system patch

ICU-waardige meting van vitale functies

 • Hartslag – ECG met enkele afleiding, superieur aan de polsslag op basis van manchetten/SP02-sensor.

 • Ademhalingsfrequentie – Impedantiepneumografie, superieur aan ECG-afgeleide ademhaling

 • Okseltemperatuur – Superieur aan de huidtemperatuur, surrogaat voor de kernlichaamstemperatuur.

 • Activiteit/houding – vitale functies in context plaatsen

Belangrijkste klinisch gevalideerde voordelen

Meer dan 25 peer-reviewed publicaties hebben bewezen dat het Sensium-systeem tot de volgende klinische en economische voordelen heeft geleid:

 • Comfort en veiligheid voor de patiënt – Comfortabele, onopvallende pleister, patiënt voelde zich veiliger

 • Economische voordelen – 29% reductie LoS en 80% reductie in IC-opnames

 • 6 uur eerder behandelprotocol Sepsis gestart

Sensium detects patient deterioration saving costs and patients

Juiste zorg, juiste tijd

Sensium kan worden gebruikt om meer context te geven aan de gezondheidstoestand van een patiënt, door te kijken naar vitale trends en observaties. Dit kan aangeven welke patiënten mogelijk meer zorg nodig hebben en levert gegevens op om klinische beslissingen te nemen.

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg kunnen tijd doorbrengen met patiënten die misschien wat extra aandacht nodig hebben en betere zorg aan patiënten bieden.

Efficiëntere elektronische observaties

De E-Obs-module van Sensium is ontworpen om verpleegkundigen in staat te stellen patiëntobservaties snel, nauwkeurig en gemakkelijk uit te voeren. Veranderingen in het risicoprofiel van de patiënt worden snel onder de aandacht gebracht, wat een efficiënte start van escalatietrajecten ondersteunt.

 • Automatische berekening van Early Warning-scores inclusief NEWS2

 • Patch-gegevens voor vitale functies vooraf ingevuld voor EWS-berekening

 • Bekijk eenvoudig de tijd tot de volgende observatieset

 • Integratie met elektronisch patiëntendossier (EPD’s), bekijk observatiegegevens op de handigste locatie.

Evidence based interventies

Het monitoren van patiënten in elke fase van hun opname maakt klinische besluitvorming mogelijk om de beste resultaten en efficiënte, kosteneffectieve gezondheidszorg te garanderen.

 • Beoordeel vóór opname de behoefte van de patiënt aan ziekenhuiszorg of zijn geschiktheid voor een operatie.

 • Detecteer en onderneem actie tegen verslechtering in een zo vroeg mogelijk stadium om efficiëntere gezondheidszorg te kunnen bieden.

 • Monitor patiënten met IC-waardige technologie in alle zorgomgevingen.

 • Beoordeel de geschiktheid voor programma’s voor vervroegd ontslag

Onze partners

Elkerliek Partner Albert Schweitzer Ziekenhuis Partner Bichat Paris partner Amphia partner logo Claude Bernard Partner
Sensium Crown Commercial Service Supplier Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis partner Imperial college partner Chelsea and Westminster Hospital NHS partner

Ervaringen uit de praktijk

Ik ben erg enthousiast over draadloos monitoren en Sensium. (…) Soms verliezen we een patiënt ‘uit het oog’ en merken we het niet, vooral ‘s nachts. Ik denk dat draadloze monitoring daar iets aan kan doen. Daarom houd ik van draadloze monitoring en van Sensium.

Ellianne van Heemskerk-Klop Verpleegkundige, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis

Sensium zorgt er zeker voor dat patiënten zich veiliger voelen, bijvoorbeeld bij het slapen gaan. De deur gaat dicht en dan? Nu gaan ze rustiger slapen, wetende dat er voor hen gezorgd wordt.

Corrie van Amelsvoort Meewerkend teamleider Amphia Ziekenhuis

Verpleegkundigen hebben het ontzettend druk en zitten veel minder aan het bed dan bijvoorbeeld op de IC. De verandering van ‘gecontroleerde afdeling’ naar verpleegafdeling is groot en als patiënt kun je je afvragen of je wel voldoende gemonitord wordt. Wij merken dat de pleister de patiënt op afstand het gevoel geeft dat er goed verzorgd wordt. Dit hebben we ook gehoord van familie, die het op prijs stellen dat hun dierbare met de pleister in de gaten wordt gehouden.

Roel Biezenaar Projectmanager Elkerliek Ziekenhuis

“We hebben episoden opgepikt waarin de patiënt onwel begon te worden, wat we anders niet in zo’n vroeg stadium zouden hebben gedaan met standaard intermitterende monitoring.”

David Jayne Hoogleraar chirurgie, de Leeds Teaching Hospitals NHS Trust

“Het geeft mij de geruststelling dat er altijd iets of wat apparatuur is die ernaar kijkt [vitale functies] en ik denk dat wanneer de verpleegkundige bij je is, hun gedachten wat meer bij jou zijn dan dat ze nadenken over wat er in andere kamers gebeurt .”

Sensium-patiënt

Nieuwe zorgverlening

Het Sensium-systeem biedt de flexibiliteit om nieuwe patiënttrajecten te verkennen, met de geruststelling van monitoring. Neem contact met ons op om te kijken hoe dit voor u zou kunnen werken.